Biddinghuizen een eigen Vlag?

13 november 2001.  In 2003 bestaat ons mooie dorp 40 jaar. Als je zo wat mensen spreekt die al jaren in het dorp wonen is er door de jaren heen veel veranderd. Mensen kunnen soms met weemoed verhalen uit de tijd dat er mensen van de rijksdienst bij je langskwamen om min of meer te beoordelen of je wel geschikt was om in de polder te komen wonen.

Dit is al lang niet meer zo. ledereen kan nu zijn of haar plaatsje vinden in de Biddinghuizer gemeenschap. De een wat meer betrokken als de ander. Maar een ieder heeft zo zijn motieven gehad om zich hier te vestigen.

Maar één ding ontbreekt er nog in dit mooie dorp, misschien wel meer, maar waar ik op doel is een eigen vlag voor Biddinghuizen. Die is er nog (steeds) niet. Het wordt tijd om hier verandering in te brengen. Ik wil een oproep doen aan alle creatieve geesten in ons dorp om een eigen Biddinghuizer vlag te ontwerpen.

U kunt uw ontwerp opsturen naar de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen, t.a.v. W. Veldkamp, de Voor 55, 8256 BB Biddinghuizen, of per email : w.veldkamp@chello.nl

Bron : Biddinghuizen Actueel


Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2024 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat